Sedan 2008, har Videna haft verksamhet inom Informations Teknologi, Försäljning, Kommunikation och Personlig Utveckling
En heldag med konsultation á 16 000 kr

Organisationsnummer 55 68 15 - 45 78
svar@videna.se


Vi med IDErNA

VIDENA AB